POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CLIENȚI

https://mocapp.net/clients/free/privacy

Având în vedere că pentru crearea contului de Client pe site-ul www.mocapp.net (denumit în continuare „site-ul”) și pentru desfășurarea de activități profesionale pe site este nevoie să ne comunicați anumite date cu caracter personal, vă prezentăm următoarele informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizați pe site.

1. Operator de Date cu caracter personal este Societatea MOCAPP DIGITAL SRL, cu sediul social în str. Paris 2A, Tamași, Corbeanca, județul Ilfov, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1076/2018, având CUI RO 39007349, email contact@mocapp.net.

2. Datele personale pe care ni le puteți furniza:

 • nume,
 • prenume,
 • adresă de email,
 • număr de telefon,
 • IP,
 • domeniu de activitate,
 • loc de muncă/funcție.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul - puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR.

3. Scopul pentru care prelucrăm date personale este, după caz:

• oferim acces la o comunitate de Influenceri care activează în diverse domenii de activitate

• facem posibilă crearea contului de Client pe site și funcționarea site-ului

• asigurarea suportului în vederea înregistrării pe site și facilitării utilizării acestuia

• oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate

• evaluarea serviciilor oferite pe site

• scopuri administrative, de media și altele asemenea,

• comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii.

4. Temeiurile prelucrării: Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

• pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului, accesul la serviciile oferite pe site și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,

• pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente,

dar și pentru că

• prelucrarea datelor personale urmărește scopul legitim al Operatorului de a asigura organizarea cadrului necesar desfășurării activității sale, prin construirea de politici de marketing direct convențional și alte forme de marketing sau publicitate.  

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice și nu urmărește un scop legitim, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale: durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

În cazul în care, după înregistrarea pe site, alegeți să nu achiziționați unul dintre abonamentele oferite pe site și nu vă exprimați dorința de a rămâne înregistrat pe site la solicitarea Operatorului, datele cu caracter personal furnizate la înregistrare vor fi șterse în termen de 60 de zile de la înregistrare.

Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

6. Măsuri de securitate a datelor

Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

7. Transmiterea datelor către alte persoane: este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile (mobilpay), specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pentru a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeană (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”).

Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, țineți cont de faptul că este posibil ca unii consilieri cu care intrați în discuții să fie localizați în afara UE sau SEE. Selectând acești consilieri, vă asumați că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi cunoscute de către aceștia.

8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopția de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniată la cerințele GDPR și folosește tehnologie de criptare și securizare a datelor la nivelul celor folosite de instituțiile bancare.

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa 2A Paris Street, Tamasi, Ilfov, Romania, pe email la adresa contact@mocapp.net 

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email contact@mocapp.net.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior datele și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;

c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct);

d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale; 

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

(b) datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. 

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;

d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând, fără a afecta, însă, campaniile active în care sunteți implicat și pentru care consimțământul este valabil.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: 2A Paris Street, Tamasi, Ilfov, Romania, pe email la adresa contact@mocapp.net

9. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

data@mocapp.net

10. Date ale minorilor

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site și să nu ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani. Vom șterge imediat orice cont despre care descoperim că a fost creat de către un minor.

11. Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Un „cookie” este un mic fișier, de regulă criptat, localizat în dosarele navigatorului web pe care dvs. îl folosiți. „Cookie”-urile sunt create de către producătorii de conținut on-line pentru utilizatorii site-urilor în scopul de a-i ajuta pe aceștia să navigheze pe internet într-un mod mai eficient și pentru a acorda accesul la anumite funcții.

Aceste fișiere nu sunt viruși. Cum aceste fișiere nu conțin coduri, ele nu pot fi executate și nici nu pot accesa alte fișiere sau dosare din calculatorul dvs. În condițiile în care ele stochează informații despre navigarea pe internet a unui utilizator, atât adrese specifice cât și navigare printre diverse site-uri, „cookie”-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Programele anti-spyware, fiind conștienți de această posibilă problemă, elimină anumite „cookie”-uri în urma controalelor de rutină.

De ce folosim „cookies”?

Utilizăm „cookie”-uri pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor acestora, pentru analize statistice cu privire la modul în care este utilizată pagina de internet, în scopul îmbunătățirii site-ului/aplicației. Cookie-urile ne ajută la:

• personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse/servicii;

• ne oferă un feedback valoros asupra modului cum este utilizat site-ul de către utilizatori, astfel încât să îl putem face și mai eficient și mai accesibil pentru utilizatori;

• permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;

• îmbunătățesc eficiența publicității online.

Uneori, „cookie”-urile pot fi folosite pentru a ține evidența vizitelor dvs. pe pagini de internet terțe.

Ce fel de „cookie”-uri folosim?

Din punct de vedere temporal al stocării folosim:

• „Cookie”-uri fixe: rămân pe dispozitivul utilizatorului o perioadă determinată de timp, specificată în „cookie”. Acestea sunt folosite de fiecare dată când utilizatorul vizitează adresa care a creat acel fișier.

• „Cookie”-uri de sesiune: aceste fișiere sunt temporare. Ele permit operatorilor site-ului web să conecteze acțiunile pe care un utilizator le întreprinde în timpul unei sesiuni de navigare pe internet.

De asemenea, din punct de vedere al funcționalității, folosim patru tipuri diferite de „cookie”-uri:

• „Cookie”-uri strict necesare: acestea sunt esențiale pentru a putea naviga pe pagina de internet și pentru a-i folosi aplicațiile. În lipsa acestora, utilizatorii nu ar putea să folosească servicii de bază precum crearea unui cont sau folosirea unui coș de cumpărături. Aceste fișiere nu colectează informații despre utilizatori care ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau urmărire a utilizatorului pe internet.

•„Cookie”-uri de performanță: acestea colectează date statistice în mod anonim referitor la modul de utilizare al paginii de internet. Ele nu conțin informații personale și sunt folosite pentru a îmbunătății experiența utilizatorului atunci când navighează pe pagina de internet.

• „Cookie”-uri pentru funcționalitate: prin intermediul lor, operatorul le permite utilizatorilor să aleagă diferite opțiuni și caracteristici ale paginii web. Spre exemplu, unele „cookie”-uri de funcționalitate sunt posibilitatea de a opta pentru memorarea parolei, preferințele de limbă, regiune, posibilitatea de a furniza informații personale precum locația actuală sau date despre vremea sau traficul din locația utilizatorului.

• „Cookie”-uri publicitare și de targeting: folosite pentru a îmbunătății relevanța reclamelor care vă sunt livrate. Acestea pot, de asemenea, să limiteze numărul de afișări ale unei reclame considerate irelevante sau să urmărească efectivitatea unei campanii publicitare prin menținerea unei statistici referitoare la numărul de accesări din partea utilizatorilor. De asemenea, o funcție importantă pe care unele dintre aceste „cookie”-uri o au este oferirea de securitate în cazul tranzacțiilor online. În mod obișnuit, aceste „cookie”-uri sunt folosite de către terți operatori, putând să facă o conexiune între paginile web vizitate de utilizator, neavând însă posibilitatea să identifice identitatea utilizatorului, întrucât între profilul dvs. online și datele prelucrate nu se face nici o conexiune.

Avem „cookie”-uri terțe pe site-ul nostru/aplicația noastră. Terții, cum ar fi companiile de publicitate sau furnizorii de servicii externe, precum analiza traficului de internet, pot utiliza „cookie”-uri sau alte „plug-in” -uri similare pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe pagina noastră web.

Cum puteți dezactiva „cookie”-urile?

Pentru început ar trebui să știți că, odată cu ștergerea „cookie”-urilor, toate preferințele și setările referitoare la pagina web vor fi șterse. Asemenea, unele pagini web nu vor mai funcționa corespunzător sau unele funcții vor dispărea în cazul eliminării „cookie”-urilor.

Nu recomandăm, din aceste motive, optarea respingerii „cookie”-urilor atunci când vizitați pagina noastră web. Cele mai multe browsere acceptă „cookie”-urile în mod automat, dar dvs. puteți schimba această opțiune în funcție de browserul pe care îl folosiți. Pentru a face asta, în mod obișnuit, trebuie să accesați opțiunea „setări” sau „preferințe” a browserului.

 Pentru mai multe detalii puteți accesa unul dintre linkurile de mai jos:

• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

• Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Cookie-urile nu sunt periculoase, dar, pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere, care pot fi exploatate de către atacatori.

Este important să cunoașteți că dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Gmail, Yahoo, YouTube și altele.

Există câteva măsuri de siguranță de bază pe care le puteți adopta pentru a naviga în siguranță cu ajutorul cookie-urilor:

• particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. Puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Dacă utilizați calculatorul împreună cu alte persoane, puteți seta browser-ul pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul.

 • instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

           • asigurați-vă că aveți browser-ul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.

PERSONAL DATA

PROTECTION POLICY

CLIENTS

https://mocapp.net/clients/free/privacy

Given that in order to create a Client account on the www.mocapp.net  website (further referred to as “website”) and carry out your professional activity through the website you need to provide certain personal data, we present the following information concerning the processing of the personal data you provide on the website.

1. The personal data controller is the MOCAPP DIGITAL SRL company, with its registered office in 2A Paris street, Tamași, Corbeanca, Ilfov county, Romania, registered at the Trade Register Office under no. J23/1076/2018, with tax identification number (CUI) RO 39007349, email contact@mocapp.net.

2. Personal data provided by you:

 • family name,
 • first name,
 • e-mail address,
 • phone number,
 • IP,
 • field of activity,
 • place of employment/position.

When you visit the website, we automatically collect certain information about your device, such as information about your browser, IP address, time zone and certain cookies installed on the device.  

We use Google Analytics to help us understand how our clients use the website – you can read more about the way in which Google uses your personal data here: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. You can also cancel Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We do not collect and do not process sensitive data, defined as such by GDPR.

3. The purpose for which we process personal data, where appropriate, is:   

•    we provide access to the Influencers community acting in various fields of activity      

•    to make the creation of the Client count on the website and the functioning of the website possible

•    to ensure support when registering on the website and to facilitate its use

•    to offer answers to submitted complaints

•    to evaluate the services provided on the website

•    for administrative, media-related and such purposes

•    to transmit offers referring to goods and/or services

4. Processing grounds: The Controller has the right to process personal data for the purposes presented above:  

• because data processing is necessary to allow the creation of an account, the functioning of the website and access to the services provided on the website (conclusion of remote sales agreement), payment of service costs and providing answers to submitted complaints, if applicable,  

• because you gave your express consent by checking the afferent boxes,

but also because

• personal data processing aims at the true purpose of the Operator to ensure the organization of the necessary environment for its activity, by building conventional direct marketing policies and other forms of marketing or advertising.

If data processing is not necessary for the conclusion and performance of our legal relations and the processing is not aimed at a true purpose, we do not process personal data for any of the abovementioned purposes unless we have your consent to this matter.

5. Storage period and personal data processing: the period of time necessary for the fulfilment of the purposes for which the data was collected and, in any case, for the period imposed by the legal applicable regulations.  

After registering on the website, should you choose not to purchase one of the subscriptions provided on the website and you do not express your wish to remain registered on the website, the personal data provided during registration will be deleted, upon the Operator’s request, within 60 days from the date of registration.

We aim to revise and regularly update our database so that we do not store data that is no longer necessary for the purpose for which it has been collected.  

6. Security measures

The Company ensures appropriate technical and legal measures to guarantee an effective protection of the personal data of the persons providing us such data.  

We commit to keeping your personal data safe and we take reasonable measures for this purpose, including against unauthorised access, unauthorised use of data, destruction, loss or alteration.  

We systematically instruct our employees on the importance of personal data protection, we provided internal procedures in this regard and we make all efforts to ensure that our partners, too, manage appropriate processing measures when it comes to the personal data they receive during our contractual relations.    

7. Transmission of data to other persons: we might transmit the personal data you provide to us to affiliated companies and/or to other partners and collaborators with whom we have established contractual relations in order to carry out our activities and to fulfil our legal obligations such as: software service providers, accounting services, legal services, marketing services, courier services, Internet and mobile telephone services, payment processors authorised by us to mediate payments (mobilpay), specialists in the field of activity in which we operate, contracted by us to provide a better quality of our services and other such suppliers.  

We can also transmit some of the collected personal data to the competent authorities or public institutions when required by the law or to courts of law when we defend ourselves in court or we are asked to do so by the court.

Transfer of personal data outside the country  

In line with the operations described above, your personal data can be transferred outside the country to member states of the European Union (“EU”) or the European Economic Area (“EEA”).

Thus, we inform you that any transfer made by the Controller to an EU member state or an EEA state will observe the legal provisions of the General Data Protection Regulation no. 2016/679 adopted by the European Parliament (“GDPR”).

The personal data mentioned in this information notice is not transferred to states that do not ensure appropriate protection in terms of personal data processing.  However, bear in mind that it is possible for some advisers with whom you go into discussion to be located outside the EU or the EEA. By selecting these advisers, you accept that your personal data will be disclosed to them.  

8. Your rights referring to the personal data you provide to us  

We commit to ensuring personal data security by adopting appropriate technical and organizational measures, in compliance with industry standards. The platform is aligned to the GDPR requirements and uses encoding and data security technology similar to that of banking institutions.  

We ensure and respect the rights granted to you by the laws in force.  

The right to receive information – you can request information and details about the personal data processing activities. We are at your service at the following address: 2a Paris Street, Tamași, Ilfov, Romania, by email at the address: contact@mocapp.net 

We pay attention to ensuring your right to receive clear, transparent, easy to understand and accessible information about the way in which we process your data, including details about the rights you hold in this regard and which are presented in this document.

The right to rectification – should you notice that your personal data processed by us is incorrect, incomplete, inaccurate, you can rectify them or you can supplement them by sending a simple rectification request to the email address: contact@mocapp.net.

The right to delete data ("right to be forgotten") – your data can be deleted if it was not processed legally or in other cases set out by the law. Data deletion can take place in any of the following situation:

a) we no longer need the personal data for the fulfillment of the purposes for which we previously processed it;

b) you withdraw your consent based on which we previously processed your data and there is no other legal ground on which we can base a future processing;

c) you oppose data processing when we process the data for direct marketing purposes (including profiling for direct marketing purposes);  

d) you oppose the processing of data based on our legitimate interest and we cannot prove that we have legitimate reasons which justify the processing and which prevail over your interests, rights and freedoms;

e) the personal data is processed in contradiction with the law;

f) the personal data must be deleted to comply with our legal obligations.

We can reject the request to delete your data if:

(a) we have to comply with legal obligations to store the data;

(b) the data is necessary to acknowledge, exercise or defend our rights in court.  

The right to restrict processing – you can request the restriction of data processing if:  

a) you contest the accuracy of data for a period which allows us to check data accuracy;

b) the processing is illegal, but you oppose the deletion of personal data and in exchange you request restriction;

c) if the Controller does not need your personal data for processing purposes, but you request it in order to observe, exercise or defend a right in court or before the arbitration authorities;

d) if you opposed processing, for the period of time during which we check if our legitimate rights prevail over your rights.  

The right to oppose – you can oppose especially to the processing of data which is founded on our legitimate interest.  

The right to data portability – under certain condition, you can receive the personal data you provided to us in a machine-readable format or you may request for the data to be sent to another controller.

The right to submit a complaint – you can submit a complaint about personal data processing to the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing (ANSPDCP).

You can find the contact details and information about ANSPDCP on the website: http://www.dataprotection.ro/.

The right to withdraw a consent – if the processing is founded on your consent, you can withdraw it any time, without affecting however the active campaigns you are involved in and for which your consent is still valid.

The withdrawal of a consent will produce effects only in the future, while the processing carried out before the withdrawal remains valid.  

The right not to be subject to automatic decisions or supplementary profiling when it comes to automatic decisions: you can request and obtain human intervention concerning the respective processing or you can express your own opinion about this kind of processing.  

You can exercise these rights either individually or cumulated, very easily, by simply sending a request to the following address: 2a Paris Street, Tamași, Ilfov, Romania, by email at the address: contact@mocapp.net 

9. Contact data of the Data Protection Officer

data@mocapp.net

10. Data of minors

We do not want to collect or process data of minors who are not yet 18 years old. Please do not create an account on the website and do not provide any information if you are not 18 years of age. We will immediately delete any account created by a minor.  

11. Cookies Policy

The website uses Cookies to provide better surfing experience to its visitors and services adjusted to the needs and interests of each visitor.

A ”cookie” is a small, usually encrypted file located in the files of the web browser you use. ”Cookies” are created by online content creators for website users in order to help them surf the internet in a more efficient way and to give access to certain functions.  

These files are not viruses. Because these files do not contain codes, they cannot be executed and cannot access other files or folders on your computer. If they store information about the user’s internet surfing, both specific addresses and surfing on various websites, ”cookies” can be used as a form of spyware. Anti-spyware softwares, being aware of this possible problem, eliminate certain ”cookies” after routine checks.  

Why do we use ”cookies”?

We use ”cookies” to provide better surfing experience to the users of this webpage and services adjusted to their needs and interests, for statistical analyses regarding the way in which the webpage is used, to improve the website/application. Cookies help us:

• customize certain settings such as: the language in which a website is viewed, the currency in which certain prices or fees are expressed, maintaining the options for various products/services;    

• they offer valuable feedback about the way in which the website is used by users, so that we can make it even more efficient and accessible to users;

• they allow multimedia or other types of applications from other websites to be included in a certain website in order to create a more valuable, useful and pleasant surfing experience;

• they improve the efficiency of online advertising.  

Sometimes, ”cookies” can be used to keep track of your visits on third-party web pages.  

What kind of ”cookies” do we use?

When it comes to storage, from a temporal point of view we use:

 • permanent cookies: these remain on the user’s device for a fixed period of time, specified in the cookie. They are used each time the user visits the address which created that file.  
 • session cookies: these files are temporary. They allow the operators of websites to connect the actions a user carries out during an internet surfing session.  

Also, when it comes to functionality, we use four different types of cookies:  

 • Strictly necessary cookies: these are essential to allow surfing on the webpage and to use its applications. In their absence, the users could not use basic services such as creating an account or using the shopping cart. These files do not gather information about users that might be used for marketing purposes or to follow the user on the internet.  
 • Performance cookies: these collect statistic data anonymously regarding the manner in which the webpage is used. They do not contain personal data and are used to improve the experience of users when they surf the web page.  
 • Functionality cookies: by means of these cookies, the operator allows the users to choose different options and characteristics of the webpage. For example, some functionality cookies provide the possibility to memorize a password, language preferences, region, to provide personal information about current location or data about weather or traffic from the user's location.  
 • Advertising and targeting cookies: these are used to improve the relevance of the advertising delivered to you. They can also limit the number of displays of an ad considered irrelevant or follow the efficiency of an advertising campaign by gathering statistics regarding the number of accesses by the users. Also, an important function that some of these cookies have is to provide security in online transactions. Usually these cookies are used by third-party operators, making a connection between the web pages visited by the users, but cannot trace the identity of the user because no connection is made between the online profile and the processed data.  

We have third-party cookies on our website/application. Third parties, such as advertising companies or the providers of external services, such as internet traffic analysis, can use cookies or other similar plugins to gather information about your visit on our website.  

How can you deactivate “cookies”?

First, you should know that once the cookies are deleted all the preferences and settings for the webpage are deleted. Also, certain webpages will not work properly or some functions will disappear in case you eliminate the cookies.  

For these reasons, we do not recommend that you reject cookies when you visit our website. Most browsers accept cookies automatically, but you can change this option depending on the browser you use. To do so, usually you have to access the “settings” or “preferences” option of your browser.

For further details, you can access one of the links below:

• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

• Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Security and confidentiality issues  

Cookies are NOT viruses! They do not consist of bits of code, so they cannot be executed and cannot run alone, cannot duplicate or replicate on other networks to run or replicate again.  

Generally, browsers have integrated confidentiality settings that provide different levels of cookie acceptance, validity period and automatic deletion after the user visited a certain website.  

Cookies are not dangerous, but because they constantly send information in both ways between the browser and the website, if a hacker or unauthorised person intervenes in the data transmission path, the information contained by cookies can be intercepted. Although very rarely, still this can happen if the browser connects to the server using an unencrypted network (e.g. a non-secured WiFi network).

Other attacks based on cookies involve incorrect cookie settings on servers, which can be exploited by the hackers.  

It is important to know that cookie deactivation will not allow the access of users to the most widespread and used websites such as Gmail, Yahoo, YouTube and others.

There are a few basic security measures which you can adopt to surf safely with the help of cookies.  

 • customize the settings of your browser regarding cookies to reflect a security level that is comfortable for you when it comes to the use of cookies. You can set long expiry deadlines for the storage of navigation history and personal access data.  

 If you use the computer together with other persons, you can set the browser to erase individual navigation data each time you close the browser.  

 • install and constantly update anti-spyware applications.
 • make sure that your browser is permanently updated. Many attacks based on cookies occur by exploiting the weaknesses of old browser versions.

The Company has the right to change the Personal Data Protection Policy at any time, without a previous notification, by posting the updated version on the website. You are obliged to read the Terms and Conditions, the Personal Data Protection Policy and the Cookie Policy every time you access the website.